Zobacz nasze konto na Facebook-u
A A A

MASZ PRAWO program edukacji obywatelskiej

swiss

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.


W związku otrzymaniem dofinansowania ze środków Grantu blokowego Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy – Funduszu dla Organizacji Pozarządowych informujemy, że z dniem 1 września 2012r. rusza realizacja projektu pt. „MASZ PRAWO program edukacji obywatelskiej”

Realizatorzy Projektu:

  • Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "DOGMA" z Mikołowa
  • Stowarzyszenie Akademicka Inicjatywa Politologów „POLIS” z Oświęcimia

Okres realizacji: 01.09.2012 – 30.09.2014

Cele główne projektu:

  • Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na terenie powiatów: mikołowskiego (woj. śląskie) oraz oświęcimskiego (woj. małopolskie),
  • Zwiększanie świadomości i wiedzy obywatelskiej poprzez świadczenie bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla mieszkańców powiatu mikołowskiego i oświęcimskiego
  • Rozwijanie umiejętności społecznych liderów grup formalnych i nieformalnych.

Zadania realizowane w ramach projektu:

  • Uruchomienie Punktu Poradnictwa Obywatelskiego, w ramach którego będą udzielane bezpłatne porady prawne i obywatelskie,
  • Stworzenie internetowej platformy z Forum Wymiany Informacji,
  • Zorganizowanie Dni Aktywności Obywatelskiej,
  • Przeprowadzenie Gali i konkursu "Najlepsza Inicjatywa Społeczna"

Odnośniki:

www.programszwajcarski.gov.pl

www.swiss-contribution.admin.ch/poland