Zobacz nasze konto na Facebook-u
A A A

Działaj lokalnie II - Ornontowice bliżej Europy

logologo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich".


Okres realizacji projektu: 01.03.2011r. -31.01.2012 r.
(przerwa od 01.07-31.08.2011 r.)

Uczestnicy: mieszkańcy gminy Ornontowice w wieku powyżej 45 r.ż.

Działania przewidziane w projekcie:

  • Konferencja otwarcia dla 40 osób w wieku 45+
  • zajęcia językowe : 2 grupy po 12 osób (j. angielski/niemiecki ). Zajęcia obejmują 50 h dla jednej grupy, 1 x tygodniowo x 2 h
  • warsztaty komputerowe: 1 grupa po 12 osób (poziom podstawowy i /lub średniozaawansowany), 5 paneli tematycznych po 10 h, zajęcia odbywają się 1 x tygodniowo x 2 h. Łącznie 50 h zajęć.
  • Konferencja końcowa

Celem projektu jest wzmocnienie i rozwój oddolnej inicjatywy edukacyjnej „Działaj lokalnie!” na terenie Ornontowic oraz promocja tej inicjatywy przez jej uczestników wśród min. 40 mieszkańców Ornontowic, władz samorządowych Powiatu Mikołowskiego i organizacji pozarządowych poprzez kampanię edukacyjno – informacyjną na rzecz e-learningu, wykorzystywania nowych technologii i nauki języków obcych – w okresie realizacji projektu.


logo