Zobacz nasze konto na Facebook-u
A A A

Działaj lokalnie! Wyry bliżej Europy

logologo

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich".


Okres realizacji: III 2010 - X 2010 (z przerwą wakacyjną VII-VIII), łącznie 6 miesięcy realizacji projektu.

Uczestnicy: mieszkańcy gminy Wyry w wieku 45+

Działania przewidziane w projekcie:

  • spotkanie informacyjno - popularyzacyjne dla 30 osób w wieku 45+
  • zajęcia językowe : 2 grupy po 12 osób (j. angielski). Zajęcia obejmują 40 h dla jednej grupy, 1 x tygodniowo x 2 h
  • konferencja końcowa

Celem projektu jest pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich i małych gmin miejskich Powiatu Mikołowskiego na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez rozwój inicjatywy tworzenia otwartego międzypokoleniowego PUTW i wzrost świadomości 30 mieszkańców gminy Wyry w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia ustawicznego dzięki przeprowadzeniu kampanii edukacyjnej na rzecz promocji e-learningu, wykorzystywania nowych technologii i nauki języków obcych.


logo