Zobacz nasze konto na Facebook-u
A A A

Dodaj życia do lat

logologo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Powiat Mikołowski wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "Dogma" realizuje projekt pt. "Dodaj życia do lat" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Projekt skierowany jest do mieszkańców Ornontowic, Łazisk Górnych, Orzesza i Wyr w wieku + 45 lat.

W ramach projektu zostaną zrealizowane m.in. następujące zadania:

1) spotkania informacyjne w gminach: Orzesze, Łaziska Górne, Wyry i Ornontowice, w których weźmie udział minimum 100 mieszkańców oraz przedstawiciele władz powiatowych i gminnych.

2) utworzenie 4 piętnastoosobowych grup ćwiczeniowych, dla każdej z grup zaplanowano:

  • 20 spotkań 1-godzinnych w ramach programu ćwiczeń ruchowych,
  • 3 spotkania 3-godzinne w ramach warsztatów psychologicznych,
  • 5 spotkań 2-godzinnych w ramach wykładów dla dwóch połączonych grup ćwiczeniowych.

Celem projektu jest podjęcie działań na rzecz wzmocnienia aktywności i integracji osób powyżej 45 roku życia, zwiększenie ich szans na prowadzenie aktywnego życia i rozwój zdolności adaptacyjnych do zmian społecznych i gospodarczych poprzez przełamanie barier blokujących rozwój aktywności i dostępności do różnych form rozwoju aktywności intelektualnej, kulturalnej, artystycznej i społecznej.

Projekt będzie realizowany w miesiącach: wrzesień 2008 - luty 2009 roku.


logo