Zobacz nasze konto na Facebook-u
A A A

Czas na zdrowie

"Czas na zdrowie" to projekt, którego celem jest podejmowanie wspólnych inicjatyw obywatelskich z samorządem, wyższą uczelnią oraz organizacją pozarządową na rzecz promocji zdrowia i tworzenia warunków do rozwoju inicjatyw służących promocji zdrowego stylu życia oraz upowszechniania edukacji zdrowotnej zdrowego i aktywnego życia osób starszych.

Liderem projektu jest Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "Dogma", które ma już doświadczenie w realizacji podobnych projektów dla osób starszych.

Partnerami w projekcie są:

  • Powiat Mikołowski,
  • Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach,
  • Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych "Meritum".

Projekt jest realizowany w okresie IX-XII 2008 w Mikołowie i Katowicach.

W ramach projektu zaplanowane zostały zajęcia podnoszące ogólną sprawność psychofizyczną, prowadzone w formie ruchowych ćwiczeń profilaktyczno-kompensacyjnych i relaksacyjnych, a także wykłady z zakresu promocji zdrowego trybu życia, dietetyki, turystyki i rekreacji itp. oraz warsztaty psychologiczne mające na celu przeciwdziałanie izolacji społecznej uczestników.

PROGRAM

1) utworzenie 4 grup 20-osobowych (po 2 w Mikołowie i Katowicach) na wykłady i ćwiczenia ruchowe oraz 8 grup 10-osobowych (po 4 w Mikołowie i Katowicach) na warsztaty psychologiczne,

2) dla każdej grupy zaplanowano:

  • 16 spotkań 2-godzinnych w ramach programu ćwiczeń ruchowych (ćwiczenia relaksacyjno-kompensacyjne)
  • 6 wykładów 2-godzinnych z zakresu promocji zdrowego stylu życia
  • 6 warsztatów psychologicznych

ZAJĘCIA RUCHOWE

W projekcie wykorzystano specjalnie dobrany dla osób w wieku senioralnym, opracowany przez współpracującego ze Stowarzyszeniem prof. AWF Janusza Szopę, system statycznych ćwiczeń fizycznych, które rozciągają i tonizują mięśnie, stawy, kręgosłup i cały układ kostny. Oddziałują nie tylko na strukturę ciała, ale także na narządy wewnętrzne, gruczoły i nerwy, utrzymując przy zdrowiu i regenerując cały organizm. Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanych i doświadczonych instruktorów rekomendowanych przez AWF.

WYKŁADY

Wykłady i prelekcje z zakresu edukacji prozdrowotnej będą dotyczyły obszarów tematycznych związanych ze znaczeniem aktywności ruchowej w życiu starszego człowieka, psychologicznego aspektu aktywizacji ludzi starszych, żywienia jako podstawowego elementu zdrowego stylu życia itp.

Wykłady będą prowadzone przez wykładowców AWF: prof. Janusza Szopę, prorektora AWF - dr Wiesława Garbaciaka oraz dr Małgorzatę Grabarę.

WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE

Warsztaty psychologiczne będą składały się z 3 bloków tematycznych:

  • Blok I - Późna dojrzałość zdrowa i szczęśliwa,
  • Blok II - Druga szansa. Wyznaczanie nowych celów życiowych,
  • Blok III - Akademia twórczości III Wieku.

Warsztaty psychologiczne mają na celu przeciwdziałanie izolacji społecznej uczestników, zwiększenie "elastyczności" myślenia oraz przekonanie ich o własnych możliwościach twórczych.


Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych pd Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu - Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

logo