Zobacz nasze konto na Facebook-u
A A A

Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych

logo

W związku otrzymaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego informujemy, że z dniem 1 stycznia 2012r. rusza realizacja projektu pt. „CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH”

Realizatorzy Projektu:

 • Centrum Społecznego Rozwoju z Łazisk Górnych (Lider)
 • Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "DOGMA" z Mikołowa (Partner II)
 • Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza w Łaziskach Górnych (Partner I)

Okres realizacji: 01.01.2012 – 30.11.2014

Oficjalna strona WWW projektu: http://www.cisig.pl

Cele projektu:

 • Wspomaganie organizacji działających na terenie powiatu mikołowskiego w zakresie prowadzonej przez nie działalności pożytku publicznego poprzez szkolenia i doradztwo dostosowane do potrzeb lokalnych NGO;
 • Animowanie powstawania nowych inicjatyw obywatelskich i NGO oraz działania wspomagające rozwój tych podmiotów i sprawowanie nad nimi pieczy w okresie realizacji projektu;
 • Aktywizacja społeczności lokalnych i prowadzenie działań promocyjnych wśród mieszkańców powiatu mikołowskiego ;
  Wsparcie w zakresie pozyskiwania nowych członków oraz aktywizowania osób obecnie będących członkami NGO.

Zadania realizowane w ramach projektu:

 • Uruchomienie Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych w Łaziskach Górnych pełniącego funkcję inkubatora dla organizacji pozarządowych;
 • Uruchomienie Powiatowego Centrum Informacji w Mikołowie pełniące funkcję ośrodka aktywizacji obywatelskiej dla mieszkańców powiatu mikołowskiego chcących zaangażować się lub utworzyć organizację pozarządową;
 • Prowadzenie ogólnego doradztwa dla organizacji pozarządowych dotyczącego m.in. funkcjonowania i zarządzania NGO oraz specjalistycznego doradztwa prawnego, księgowego, informatycznego, promocyjnego, projektowego;
 • Organizowanie otwartych szkoleń przeznaczonych dla organizacji działających na terenie powiatu mikołowskiego;
 • Organizowanie Akademii Liderów Społecznych;
 • Organizowanie Targów Inicjatyw Społecznych;
 • Organizowanie spotkań informacyjnych i konferencji dla mieszkańców powiatu mikołowskiego.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:
1) Zapoznanie się w zapisami regulaminu. Wypełnienie deklaracji uczestnictwa w projekcie
oznacza akceptację zapisów regulaminu.

2) Dostarczenie do Projektodawcy lub Partnera II wypełnionych i podpisanych dokumentów:

 • Deklaracji uczestnictwa organizacji w projekcie (załącznik 1);
 • Deklaracji uczestnictwa osoby w projekcie (załącznik 2a);
 • Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 2b);
 • Potwierdzenia przynależności osób do organizacji pozarządowej (załącznik 2c).

Dokumenty aplikacyjne i regulamin projektu dostępne są poniżej do pobrania. Więcej informacji i dokumentów dostępnych jest na oficjalnej stronie projektu.