Zobacz nasze konto na Facebook-u
A A A

Bliżej prawa - bliżej obywateli

Realizacja projektu została zaplanowana na okres od 04.01.2010 do 31.08.2010.

Projekt ma na celu poszerzenie dostępu do informacji, pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego najbardziej tego potrzebującym mieszkańcom Powiatu Mikołowskiego oraz upowszechnienie wśród nich wiedzy na temat praw i obowiązków.

W projekcie przewidziano następujące działania:

  1. udzielanie bezpłatnych porad indywidualnych osobom w trudnej sytuacji życiowej, informowanie o przysługujących im prawach, nałożonych na nich obowiązkach oraz możliwościach uzyskania pomocy w stosownych instytucjach (zakłada się objęcie poradnictwem indywidualnym ok. 200 osób),
  2. podnoszenie jakości świadczonych usług poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi do prowadzenia poradnictwa (udzielanie porad w oparciu o aktualizowany system informacyjny, broszury informacyjne, prezentacje modelowych wariantów rozwiązywania problemów, procedur postępowania)
  3. zaangażowanie prawników i studentów do pracy "pro bono",
  4. rozwój współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem "Dogma" a Powiatem Mikołowskim oraz innymi instytucjami samorządowymi.

Projekt jest współfinansowany przez Instytut Spraw Publicznych ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu "Obywatel i Prawo V".

logo

logo

logo