Zobacz nasze konto na Facebook-u
A A A

@mbasadorzy nowych technologii w powiecie mikołowskim

logologo

W związku otrzymaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego informujemy, że z dniem 1 października 2012r. rusza realizacja projektu pt. „@mbasadorzy nowych technologii w powiecie mikołowskim”

Realizatorzy:

  • Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma” (Lider)
  • Powiat Mikołowski (Partner)

Cel główny projektu: pobudzenie aktywności min. 40 osób zamieszkałych na terenie Łazisk Górnych, Wyr, Orzesza i Ornontowic w wieku 45+ na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców gmin.

Okres realizacji projektu: 01.10.2011r. - 31.03.2013 r.

Uczestnicy: mieszkańcy Łazisk Górnych, Wyr, Orzesza i Ornontowic w wieku powyżej 45 r.ż.

Działania przewidziane w projekcie:

  • Przeprowadzenie 40 godzin zajęć komputerowych dla każdej z 4 grup (5 paneli o różnej tematyce, każdy po 8 h na grupę)
  • Stworzenie i wykorzystywanie w czasie zajęć platformy internetowej (e-platforma)
  • Zorganizowanie edukacyjnego warsztatu terenowego
  • Zorganizowanie konkursu „Życie z pasją”
  • Przeprowadzenie Konferencji końcowej

Każdy z uczestników zajęć wyposażony zostanie w niezbędne narzędzia i materiały dydaktyczne.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich".

logo