WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

Tarcza antykryzysowa została podpisana przez Prezydenta 31 marca 2020 r. Jej celem jest m.in. ochrona przedsiębiorców i pracowników przed skutkami epidemii koronawirusa COVID-19. Jest to system rozwiązań, które mają pomóc przedsiębiorcom przetrwać tę trudną i dynamicznie zmieniającą się sytuację i uchronić pracowników przed utratą pracy. Sprawdź, jakie rozwiązania wprowadził rząd w ramach tarczy antykryzysowej. 

 

1. Zwolnienie z zapłaty składek ZUS – dotyczy wyłącznie przedsiębiorców, którzy w dniu 29.02.2020 roku zatrudniali do 9 osób.

 • Państwo przejmie na 3 miesiące (za marzec, kwiecień i maj 2020 roku) pokrycie składek ZUS. Przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek.
 • Zwolnienie dotyczy podmiotów założonych przed 01.02.2020 r.
 • Skorzystać może każdy – nie ma konieczności udowodnienia nawet spadku obrotów. Jedyny wyjątek – osoba samozatrudniona, opłacająca składki sama za siebie – tu występuje limit przychodu z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku – 15 681 zł.
 • By skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS w ramach tzw. tarczy antykryzysowej przedsiębiorcy zobowiązani są do złożenia stosownego wniosku w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
 • Wniosek o zwolnienie z opłacania składek może być złożony w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.
 • Wniosek można składać od 1 kwietnia 2020 do 30 czerwca 2020, do tego czasu możemy nie płacić składek ZUS za marzec, kwiecień i maj. 

 

2. Świadczenie postojowe – dotyczy zleceniobiorcy, osoby świadczącej usługi na podstawie umów cywilnoprawnych o ile nie podlega ubezpieczeniu społecznemu z innych tytułów.

 • Przychód z tytułu umowy zlecenie w poprzednim miesiącu nie mógł przekroczyć kwoty 15 595,74 zł.
 • Świadczenie ma charakter jednorazowy.
 • Wysokość świadczenia 2080 zł (chyba że wartość umowy zlecenia była niższa to do jej wysokości). Świadczenie zwolnione z ZUS i podatków, wolne od zajęcia.
 • Dotyczy umów zleceń zawartych przed 01.02.2020 r.

Więcej informacji o wsparciu ZUS znajdziesz TUTAJ
Informacje udzielane są także pod nr telefonów: 22 290 87 02 oraz 22 290 87 03

 

3. Wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy:

 • Dofinansowanie do wynagrodzeń (o ile nie było takiego z puli budżetu państwa) wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne. Nie można łączyć z dofinansowaniem z FGŚP, tylko dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, po ogłoszeniu naboru. Ubiegać mogą się podmioty u których nastąpił spadek obrotów od 50%-90%.
 • Dofinansowanie kosztów prowadzonej działalności włącznie dla samozatrudnionych, dofinansowanie wynosi max 90% minimalnego wynagrodzenia przy spadku obrotów o co najmniej 80%, okres wypłaty do 3 miesięcy (z możliwością przedłużenia przez Radę Ministrów). Warunek niezaleganie w podatkach i ZUS.
 • Pożyczka dla prowadzonej działalności gospodarczej, z możliwością jej umorzenia, pod warunkiem utrzymania stanu zatrudnienia.  Dotyczy mikroprzedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.  Pożyczka w kwocie max 5000 zł. 

 

4. Wsparcie „zasiłkowe”:

 • Zasiłek opiekuńczy dla osób opiekujących się dziećmi do lat 8 – w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia szkoły, przedszkola lub żłobka, w wersji przedłużonej o kolejne 14 dni.
 • Zasiłek chorobowy dla osób na kwarantannie.

 

5. Pozostałe formy pomocy:

 • Przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r. (do 1 czerwca 2020 r.).
 • Czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej przy odraczaniu lub rozkładaniu na raty należności skarbowych i składkowych.
 • Wsparcie firm transportowych przez ARP w refinansowaniu umów leasingowych.
 • Przedłużenie legalnego pobytu i zezwoleń na pracę dla obcokrajowców.
 • Przedłużenie bankowych kredytów obrotowych w oparciu o dane finansowe na koniec 2019 roku. 

 

Więcej informacji na temat wsparcia dla pracodawców i pracowników w ramach Tarczy antykryzysowej znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej TUTAJ

Komentowanie wyłączone.

Powiększ czcionki